Smještaj

Smještajem u domu korisniku se osiguravaju usluge stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja slobodnog vremena ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Dokumenti

Zahtjev za smještaj

Dokumenti za smještaj

ISHRANA

Za korisnike se, u profesionalno opremljenoj kuhinji, pripremaju tri obroka i dvije užine kao i poseban režim ishrane u skladu sa zdravstvenim stanjem i potrebama korisnika.

OSOBLJE

Stručno osoblje koje je uvijek na raspolaganju čine medicinske sestre, njegovateljice, fizioterapeut, socijalni radnik, dok u redovne posjete dolazi i ljekar opšte prakse, te drugo profesionalno osoblje po potrebama i zahtjevima naših korisnika.

Kako bi kvalitet života korisnika bio na što većem nivou, socijalna služba u radu osmišljava kreativne individualne i grupne aktivnosti, organizuje društvene događaje, proslave praznika, rođendana, izlete i uvijek je na raspolaganju korisnicima.

MIRSEN

Dom za stare i nemoćne osobe

Dom Mirsen ima tri etaže sa kuhinjom, restoranom, zajedničkom prostorijom za društvene aktivnosti, te jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe za smještaj korisnika. Pored toga, u domu se nalazi i jedna soba bolničkog tipa, opremljena krevetima podesivim u više položaja i sa antidekubitalnim madracima. Iz sobe je omogućen pristup kupatilu,  a sva kupatila su prilagođena pokretnim kao i nepokretnim korisnicima.

Svaki sprat raspolaže dežurnom sobom sestre/njegovateljice koje su u svakom momentu spremne da korisnicima pruže najbolju njegu i zaštitu.

Sve sobe su funkcionalno prilagođene korisnicima, moderno uređene i svaka ima zasebno kupatilo, TV sa kablovskom, internet i klimu, a u okviru doma se nalazi i lijepo uređeno dvorište za odmor, rekreaciju i društvene aktivnosti.

Cjenovnik

usluga smještaja

USLUGE KOJE NISU UKLJUČENE U CIJENU

Lijekovi i pelene koji nisu obuhvaćeni socijalnim osiguranjem, korisnici dodatno plaćaju.
Transport do odgovarajuće zdravstvene ustanove u slučaju potrebe

OSTALE USLUGE

Za korisnike doma su uvijek dostupne usluge frizerskog salona.
O čistoći veša i posteljina brine osoblje doma, koje isti odnose na pranje u vešeraj, te vraćaju čist i ispeglan u sobe korisnika.

Vrijeme posjeta

Svaki dan od 10 do 12h  i od 16 do 18h
Radno vrijeme administracije od 9 do 16h.

Licenca

Posjedujemo licencu Ministarstva rada i
socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine.