Cjenovnik

Dom za star i nemoćne osobe “MIRSEN” nudi smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, sa svim pratećim uslugama.

Smještaj

Udoban smještaj, medicinska njega i nadzor

 • Smještaj za pokretne i polupokretne korisnike u trokrevetnoj sobi
  800KM
 • Smještaj za pokretne i polupokretne korisnike u dvokrevetnoj sobi
  1.000KM
 • Smještaj za pokretne i polupokretne korisnike u jednokrevetnoj sobi
  1.200KM
 • Smještaj za nepokretne i teže pokretne korisnike u dvokrevetnoj sobi
  1.300KM

Osoblje

Stručno osoblje koje je uvijek na raspolaganju čine medicinske sestre, njegovateljice, fizioterapeut, socijalni radnik, dok u redovne posjete dolazi i ljekar opšte prakse, te drugo profesionalno osoblje po potrebama i zahtjevima naših korisnika.

USLUGE

koje pružamo u sklopu cijene smještaja su: 

 • Medicinska njega i nadzor stručnog osoblja 24 sata
 • Usluge ljekara opšte prakse
 • Usluge fizioterapeuta
 • Usluge frizerskog salona

USLUGE KOJE SE DODATNO NAPLAĆUJU

Lijekovi i pelene koji nisu na teret socijalnog osiguranja.

Transport do odgovarajuće zdravstvene ustanove u slučaju potrebe