ZA SMJEŠTAJ U USZ „DOM ZA STARA I NEMOĆNA LICA MIRSEN“, POTREBNA JE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

1. IZVOD IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE (PREPIS IZ ZDRAVSTVENOG KARTONA,KOPIJE OTPUSNIH PISAMA ZA KORISNIKE KOJI SU LEŽALI U BOLNICI)
2. NALAZ I MIŠLJENJE NEUROPSIHIJATRA DA NE BOLUJE OD PSIHIČKOG OBOLJENJA
3. POTVRDA DA SE NE BOLUJE OD ZARAZNE BOLESTI (LJEKAR PORODIČNE MEDICINE)
4. KOPIJA ZDRAVSTVENE KNJIŽICE
5. KOPIJA LIČNE KARTE
6. CIPS PRIJAVA
7. KOPIJA ČEKA OD PENZIJE ILI DRUGI IZVOR PLAĆANJA

PREUZMITE DOKUMENTE ZA SMJEŠTAJ